Brf Info

Brf info mars 2018

Fortsatt god ekonomi Vid medlemsmötet den 21 februari presenterades resultaten från 2017 där föreningens ekonomi är fortsatt god och vi, trots sommarens kulvertbyte, inte behövde öka belåningen eller höja avgifterna för 2018. Tryggt boende Så att alla medlemmar ska känna…
Read more

Brf Info Januari 2018

Cykelförrådsstädningen Nu är tillsynes varaktigt övergivna cyklar flyttade från förråden till kvarterslokalens veranda och anmälda till polisens hittegodsavdelning. Om ingen gör anspråk på dessa 18 st cyklar så kommer vi till våren kunna ha en cykelloppis innan de övergivna och…
Read more

Brf info oktober 2017

Brf info oktober 2017 Det var stor uppslutning till extrastämman och efterföljande trevliga medlemsmöte som hölls tisdag 17/10. Vid mötet informerades om den nybyggda värmekulverten som blev färdig enligt plan och där slutbesiktningen var utan anmärkning. Det är endast några…
Read more

Brf info september 2017

Nytt läckage i samband med kulvertbytet Arbetet har fått intensifieras och omprioriteras då ett nytt stort läckage uppstått och alla lägenheter blev utan värme och varmvatten. För att den nya kulverten snabbt skall bli helt klar måste Caverion ha tillgänglighet…
Read more

Brf Info Augusti 2017

Kulvertbyte pga. läckage Arbetet med kulvertbyte går enligt plan, där etapp 1 slutförts och etapp 2 påbörjas 15 augusti. Återställandet av vägar, gångar och grönytor går även det enligt plan och kan förhoppningsvis också vara helt klart under denna höst….
Read more

Brf Info Juni 2017

Kulvertbyte pga. läckage Caverion har nu påbörjat kulvertbyte och arbetet fortskrider enligt plan. De meddelar löpande om “extraordinära olägenheter” (avstängning av vatten etc.). Ha tålamod med alla olägenheter så är kulvertbytet relativt snart fixat. Sparsamt med planteringar På grund av…
Read more