Vicevärd & fastighetsskötare

Vicevärd

I Brf Pastorn har vi förmånen att ha en vicevärd som finns tillgänglig under dagtid. Vicevärden sköter den dagliga kontakten med medlemmar, fastighetsskötare och eventuella entreprenörer eller hantverkare.

I vicevärdens ansvar ingår bl.a:

  • Kontaktperson för medlemmar gällande boendefrågor och felanmälan
  • Uthyrning av och frågor kring parkeringar
  • Uthyrning av övernattningsrum och kvartersgård
  • Utanordning av fond för inre underhåll
  • Vidarebefordring av klagomål till styrelsen
  • Enklare felanmälan (akuta fel hänvisas till felanmälan)

Utöver detta ansvarar vicevärden dessutom för:

  • Städdagar (vår och höst)
  • Enklare snöröjning och småjusteringar / fix som utförs av boende på vicevärds begäran
  • Att soprummet hålls efter

Och kan även hjälpa till med att:

  • Byta huvudsäkring till lägenheter

Fastighetsskötare

I vårt kontrakt med HSB ingår att fastighetsskötare utan kostnad kan hjälpa boende med mindre arbeten (under 15 minuter i utförandetid) av ej akut karaktär. Detta kan t.ex. vara att byta en säkring, att borra i en betongvägg etc.

Kontakta Vicevärd eller HSB Felanmälan för mer information.