Kategori: Brf Info

 • Brf info januari 2020

  Brf info januari 2020

  Motioner till årsstämman Notera att motioner till årsstämman, som förhoppningsvis kan gå av stapeln under senare halvan av maj och inte senare än första veckan i juni, skall vara styrelsen […]

 • Brf info november 2019

  Brf info november 2019

  Laddstolpar till elbilar Resultatet av enkätundersökningen, med en drygt 50%-ig svarsfrekvens, tyder på ett i dagsläget relativt litet behov av laddstolpar bland föreningens medlemmar. Vi avvaktar således – samtidigt som […]

 • Komihåg: Medlemsmöte torsdag 17 oktober kl. 19:00 i kvarterslokalen

  Komihåg: Medlemsmöte torsdag 17 oktober kl. 19:00 i kvarterslokalen

  Håll er informerade och framför era åsikter, det bjuds på fika, varmt välkomna!

 • Brf info september 2019

  Brf info september 2019

  Medlemsmöte torsdag 17 oktober kl. 19:00 i kvarterslokalen Vid mötet kommer vi bl.a. prata om: ● Laddstolpar till elbilar (resultat av enkätundersökning) ● Föreningens ekonomi och budget/underhållsplan för 2019-2020 Håll […]

 • Brf info augusti 2019

  Brf info augusti 2019

  Sensommarfest söndag 18 augusti Skynda att anmäla er då det inte bara bjuds på surströmming och hamburgare utan även underhållning av en välrenommerad trubadur förmedlad via ABF! Rökluckor i höghusens […]

 • Brf info juni-juli 2019

  Brf info juni-juli 2019

  Efter städdagen 25 maj… … vill styrelsen tacka för den goda uppslutningen. Tillsammans fick vi mycket gjort och nu har vi inför sommaren en välstädad, grönskande och blommande utemiljö. Rökluckor […]

 • Brf Info Maj 2019

  Brf Info Maj 2019

  Städdag lördag 25 maj Samling kl. 13:00 vid kvartersgården för gemensam städning av vår utemiljö. Vi håller på till ca kl. 16:00 och det bjuds på korv och fika. Släpkärran […]

 • Brf Info februari 2019

  Brf Info februari 2019

  Vid medlemsmötet 21 februari… … presenterades ett nästintill slutgiltigt resultat för 2018 som tillsammans med budgeten för 2019 visar på god och trygg ekonomi i vår förening. En bidragande faktor […]

 • Brf info januari 2019

  Brf info januari 2019

  Avgifter 2019Så har vi gått in i ett nytt år och styrelsen ser med tillförsikt på 2019. Som ni kanske sett på avierna har styrelsen lämnat avgifterna oförändrade även för […]

 • Brf Info Dec 2018

  Brf Info Dec 2018

  Läckage i fjärrvärmekulvert Ett mindre läckage kunde upptäckas i tid och lagas den 19 december (då vi var utan varmvatten några timmar). Reparationen innebar ingen kostnad för föreningen då det […]