Trivselkommité

Frididskommité vald på 2019 års stämma.


Sammankallande
Maj Norman – 070-216 67 32
fritidskommite@brfpastorn.se

Ledamot
Erika Olovsson

Ledamot
Thorbjörn No
rman

Ledamot
Alexander Ärtström