Revisorer valda på 2021 års årstämma.


Revisor
Dennis Eriksson
revisor@brfpastorn.se

Revisorssuppleant