Revisorer valda på 2022 års årstämma.


Revisor
Lillemor Ejehult 070-6481207
revisor@brfpastorn.se

Revisorssuppleant
Vanja Nyberg 073-0512780