Revisorer valda på 2019 års årstämma.


Revisor
Berit Seedorf
revisor@brfpastorn.se

Revisorssuppleant