Valberedning

Valberedning vald på 2019 års årsstämma. Kan kontaktas via e-mail: valberedningen@brfpastorn.se.


Sammankallande
Andrea Udd 073-093 10 06

Valberedare
Berit Seedorf 070-646 93 19