För allas gemensamma trivsel gäller följande regler för boende i Brf Pastorn.

Ljud

Vänligen visa hänsyn till grannar så att de slipper störas av ljud från er bostadsrätt. Detta är extra viktigt mellan 22:00 – 07:00 söndag – torsdag och 23:00 – 07:00 fredag – lördag.
Vid fest eller renovering, meddela gärna grannar i förväg.

Gemensamma utrymmen

 • Trapphus, entré, gångar, hiss – ska vara fria från personliga tillhörigheter för att inte hindra eventuell utryckningspersonal samt underlätta städning.
 • Alla gemensamma utrymmen lämnas låst.
 • Tvättstugor, hobbyrum, bastu och relax – lämnas rena och städade.
 • Rökning är förbjuden i alla gemensamma utrymmen.

Balkonger

 • Blomlådor och liknande får endast hängas på insidan av balkongen.
 • Mattor, sängkläder eller liknande får ej skakas/piskas på balkongen, det finns en avsedd yta för det vid kvartersgården.
 • Rökning på balkonger är OK förutsatt att inte grannar störs.
 • Grillning på balkonger är OK förutsatt att det inte ger upphov till brandfara eller stör grannar. Kan detta inte uppfyllas hänvisas man till grillplatsen vid kvartersgården. OBS att eventuella eldningsförbud måste respekteras.
 • Vintertid måste balkongen skottas. Meddela gärna grannen under för att inte störa.

Husdjur

Husdjur ska hållas under uppsikt för att undvika att sandlådor, rabatter och gräsmattor förorenas eller förstörs. Hundar ska vara kopplade när de vistas på gemensamma ytor.

Sopsortering

 • Avfall ska sorteras i avsedda kärl. Plast- och metall-förpackningar ska vara rena. Kartonger isärtagna och ihopvikta. Detta för att hålla nere avfallskostnader.
 • Avfall som inte är vanliga hushållssopor ansvarar man själv för att frakta bort till återvinningscentralen.
 • Det finns en retur/återvinningshylla där hela och rena saker kan lämnas och tas.

Funderingar kring vad som ska sorteras i vilket kärl hänvisas till Umevas sorteringsguide.

Cykelrum

Glädjens gränd 1 samt låghusen har cykelförråd vid soprummet. Glädjens gränd 11 och 21 har cykelförråd i respektive hus.
OBS att motorfordon inte får förvaras i cykelförråden i Glädjens gränd 11 och Glädjens gränd 21 pga brandsäkerhetsregler.

Parkering

Bilar ska parkeras på avsedd plats. Vänligen respektera att besöksparkeringar är avsedda för besökare.