Om något fel skulle uppstå i er lägenhet eller att ni märker något som är fel i någon av våra gemensamma lokaler bör ni göra en felanmälan.

Felanmälan kan göras via telefon eller via detta formulär på HSB Umeås webbsida.

Via telefon:
Akut felanmälan till HSB dagtid (08:00-16:00): 090 – 15 38 50
Akut felanmälan till Securitas (övrig tid): 090 – 77 69 50

OBS att felanmälan utanför kontorstid i regel är väldigt kostsamt för föreningen och bör endast göras i akutfall.

Felanmälan gällande justering av värme/ventilation genomförd av EnergiRetur görs till Vicevärd.
Felanmälan gällande huvudsäkringar och motorvärmare görs i första hand till Vicevärd.

Vid osäkerhet, kontakta Vicevärd och fråga. Vid akutfall, kontakta HSB eller Securitas.