Parkeringsplatser

Föreningen har 60 bilplatser med motorvärmaruttag till sitt förfogande varav 26 är öppna och 34 under tak. Detta inkluderar även ett antal gästparkeringar.

Öppna platser kostar 215 :-/mån att hyra och platser under tak kostar 287 :-/mån.

Till platser under tak är det för närvarande kö. För frågor angående parkeringsplatser eller för att ställa sig i kö, kontakta vicevärden.

Angående laddstolpar till elbilar så jobbar styrelsen och dess miljöansvariga med detta, här kan den intresserade läsa mera: http://www.umeaenergi.se/el/ladda-elbilen/for-privatpersoner.

Foto: Torbjörn Åström