Inom ramen för Brf Pastorns fastighetsförsäkring ingår dessa kollektiva försäkringar:

  • Bostadsrättsförsäkring
  • Olycksfallsförsäkring

OBS att bostadsrättsförsäkringen inte ersätter behovet av hemförsäkring och att olycksfallsförsäkringen inte nödvändigtvis ersätter behovet av en egen olycksfallsförsäkring.

För att anmäla en försäkringsskada, ta kontakt med Vice Ordförande.

Vänligen ladda ner informationen och villkoren här nedan och läs dem noggrant.

Bostadsrättsförsäkring information

Bostadsrättsförsäkring villkor

Olycksfallsförsäkring