Författare: Vanja Nyberg

  • Rapport från medlemsmötet  2016-01-19

    Rapport från medlemsmötet 2016-01-19

    Preliminär resultatrapport 2015 Ronny gick igenom en preliminär resultatrapport för 2015. Resultatet ser ut att bli väldigt positivt för föreningen. Kommande projekt OVK. De akuta bristerna i låghusen är åtgärdade. […]