Rapport från medlemsmötet 2016-01-19

Preliminär resultatrapport 2015
Ronny gick igenom en preliminär resultatrapport för 2015. Resultatet ser ut att bli väldigt positivt för föreningen.

Kommande projekt

  • OVK. De akuta bristerna i låghusen är åtgärdade. Det som kvarstår är att undersöka orsakerna bakom varför det är så dåligt tryck i spiskåporna i höghusen samt injustering av don i lägenheter i låghusen.
  • Utbyte av fiberkonverters – Den 17e februari kommer samtliga lösa fiberkonverters att bytas ut. Tänk på att nyckeln ska finnas i tuben samt att flytta eventuella möbler som kan vara i vägen för fiberuttaget.

Utöver det så kommer visst underhåll av tak att genomföras samt en översikt av utrustning i tvättstugor. Det har även uppstått ett behov av att se över belysning vid carports.

Under året kommer även ett nytt avtal gällande yttre skötsel samt fastighetsskötsel att upphandlas.

Popplar vid parkeringsplatser
Popplarna är ringbarkade sedan sommaren 2015, förhoppningen är att de kan tas ner under 2016 men det kan dröja längre. I nuläget planerar vi för vad som ska ersätta popplarna. Medlemsförslag som inkom på mötet:

  • En häck av träd och låga buskar emellan.
  • Staket och träd.
  • Gräs eller sten
  • Ett underhållsfritt staket.

Tanken är att detta ska resultera i ett antal förslag som vi sedan kan rösta om på en föreningsstämma.

Parkeringsplatser
Styrelsen har sedan en tid tillbaka diskuterat denna fråga och har bett om att få in förslag. Det som diskuterades på mötet var bland annat hur styrelsen ska gå vidare med detta.

Styrelsen har sett över ett antal idéer, varav en del väldigt kostsamma, och en del mindre kostsamma. Känslan på mötet var att det vore bra att förbättra parkeringssituationen men ej till vilket pris som helst.

Grön utemiljö?
Styrelsen tog upp, vår strävan efter en grön och välskött yttre miljö för allas trivsel, för diskussion. Styrelsens förslag är att utöka nuvarande fritidskommité med någon medlem och lite högre arvode samt ge den grupperingen i uppdrag att sköta lite enklare trädgårdsarbete på sommaren, t.ex. bevattning av torra gräsmattor och planteringar.

Ett medlemsförslag som inkom var att byta namn på grupperingen från ”fritidskommité” till ”trivselkommité”.

Valberedningen informerar
Till kommande årsstämma söker valberedningen efter kandidater till platser i styrelsen, valberedningen, fritidskommitén samt revisorer. De tar gärna emot intresseanmälningar och nomineringar. För att komma i kontakt med valberedningen, klicka här.

Ronny informerade om styrelsearbetets innebörd i Brf Pastorn. För en mer generell beskrivningen av vad det innebär att vara förtroendevald, se här.

Ett förslag från styrelsen är att from kommande stämma återinföra IT-värdsskapet för att inte den belastningen ska falla på styrelsen.

Övriga frågor
Det är fortsatta problem med att dörren till soprummet lämnas öppen. Vi kommer att se över vad som går att förbättra med den automatiska stängningen, men det är upp till var och en att faktiskt se till att dörren går igen när man går ut.

Tack till alla som deltog.


Publicerat

i

av

Etiketter: