Brf pastorns information januari 2017

Styrelsen börjar med att önska alla medlemmar en god fortsättning på 2017.

  • Välkomna till medlemsmöte onsdagen den 15/2 kl. 18:30 i kvartersgården. Vi ska prata om brandskydd, försäkring, badrumsinspektion och vårens arbete inom föreningens marker. Valberedningen informerar om sitt arbete. Trivselkommitten bjuder på fika.
  • Motioner från medlemmar, till årsstämman i maj, ska vara styrelsen tillhanda senast den 28/2. Detta för att styrelsen ska kunna behandla ärendet innan årsstämman.
  • Snöskottning sköter HSB under vardagarna. På helgerna delegerar vicevärden åt medlem i föreningen att utföra arbetet. Låghusen sköter sin skottning själv.
  • Parkeringstillstånd och bokningscylinder till tvättstuga är lägenhetsbundna. Det innebär att ni ska lämna kvar dessa när/om ni flyttar. Styrelsen försöker hitta nya låscylindrar till de lägenheter som saknar. Flytta inte de tillfälliga lösningar lägenhetsinnehavare tvingats ta till då de saknar bokningscylinder.
  • Soprummet har inte kapacitet att ta hand om renoveringsavfall, detta ska till återvinningscentralerna. Vårt soprum är till för hushållssopor.
  •  

    Med vänlig hälsning Styrelsen


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *