Brf Information November

Här följer lite information om vad som hänt på sistone och vad som är på gång framöver.
OVK
En OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll) genomfördes under oktober månad. OVK görs för att kunna visa att man har ett bra inomhusklimat med fungerande ventilation. Resultatet av denna kontroll visar på åtgärder som måste genomföras inom 6 månader för att förbli godkänd.

Några av lägenheterna i låghusen blev godkända utan anmärkning medan flertalet blev underkända p.g.a. felaktigt injusterade don eller, i något enstaka fall, felaktiga don. Vidare blev några lägenheter underkända p.g.a. att ej ha berett inträde genom att lämnat nyckel i tuben. Några lägenheter blev underkända p.g.a. icke fungerade frånluft eller trasig styrning vilket anses vara något som måste åtgärdas relativt akut.

Ventilationen i lägenheterna i höghusen var godkänd med undantag för att samtliga spiskåpor underkändes p.g.a. för dåligt tryck.

Styrelsen arbetar för närvarande med att, så fort som möjligt, åtgärda de akuta brister som hittats i några av lägenheterna i låghusen. Simultant arbetar vi med att få ordning på övriga brister för att så fort som möjligt få samtliga lägenheters ventilation godkänd.

Gräsmattor mellan höghusen
Några mindre slukhål upptäcktes på gräsmattorna mellan höghusen. Detta har härletts till installationen av dagvattenbrunnar som genomfördes i somras. Firman som utförde det arbetet var på plats i slutet av oktober för att åtgärda detta.

Byte av fiberkonverters
Det beslutades på stämman att ge styrelsen i uppdrag att byta ut samtliga icke-väggmonterade fiberkonverters i de lägenheter där detta inte gjorts.

Detta är beställt sedan ett tag tillbaka men vi har inte fått något datum förrän nu. Vi hade hoppats på att få detta genomfört nu under hösten men har fått besked om att det kommer att genomföras någon gång under februari månad. Mer information följer så snart vi får veta mer.

Medlemsmöte
Ett medlemsmöte kommer att hållas 19/1 2016 kl 19:00 i kvartersgården. På agendan står:

  • Diskussion kring vad vi ersätter popplarna vid parkeringsplatserna med
  • Diskussion kring parkeringsplatser
  • Utbyte av fiberkonverters
  • Resultatrapport

Julfest
Boka upp den 13/12 kl 16:00 – 18:00 för julfest i kvartersgården. Fritidskommitén bjuder på julgröt, skinksmörgås mm.


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *