Brf Information Januari 2015

Hej och god fortsättning!

Kort resumé av vad som hänt sedan sist
Under december månad drabbades två bostadsrätter av mindre vattenskador till följd av läckande radiatorkopplingar. Dessa händelser är rapporterade till försäkringsbolag och utredning pågår.

Utöver det så är tvättstugorna sedan en tid tillbaka låsta mellan22:15 – 07:00 (10:00 söndagar). Detta är gjort för att minimera störningar nattetid för boende i anslutning till tvättstugorna.

Vi vill även passa på att påminna om att inte lämna tvättcylindrar på tavlan i onödan.

På gång framöver
Styrelsen har bestämt sig för att gå vidare med ett anbud gällande nödtelefoner i hissar. Det kommer att innebära möjlighet till tvåvägskommunikation om olyckan skulle vara framme och vi ser detta som ett steg till en säkrare boendemiljö. Installation kan förhoppningsvis ske under vintern/våran.

Styrelsen har även arbetat på att ta fram en långsiktig vision för föreningen och utifrån den bestämt ett fokusområde för 2015 med tillhörande mål.

Vision Brf Pastorn
En trivsam, välkomnande och välskött utemiljö som representerar föreningen utåt.
Ett trivsamt, välskött boende med god komfort.
God gemenskap mellan medlemmar.
Fokus på låg energiförbrukning, hållbar utveckling och låg miljöpåverkan.
Sund ekonomisk utveckling för att vidhålla trygghet för föreningen och dess medlemmar.
En kultur av lyhördhet, tydlighet, transparens och kontinuerlig information inom föreningen.

Fokusområde 2015
Fokusområde för 2015, utöver nödvändigt löpande/planerat underhåll, är yttre miljö.

Mål
Mål för året har tagits fram gällande bl.a:

  • Slätputsning av fasader på höghusen
  • Röjning av träd vid parkeringsplatser samt vid 21an
  • Återplantering vid parkeringsplatser
  • Utredning av hur vi kan få fler parkeringsplatser
  • Plattsättning av vissa grusgångar
  • Ommålningsarbete utomhus
  • Besiktning av balkonger

Ambitionen är att genomföra uppsatta mål under årets gång.

Årsstämma 2015
Årsstämman kommer att äga rum 2015-05-05 i kvartersgården. Kallelse till årsstämman kommer senare under våren.

Det är dock hög tid att redan nu börja fundera på motioner till årsstämman. Sista datumet för att skicka in motioner är 2015-02-28.

Information om hur man går tillväga för att skriva en motion samt mall finns på HSB’s hemsida:http://www.hsb.se/hem/varen-ar-har-dags-att-motionera.
Information och mall gällande både motioner och fullmakter finns även under rubriken “Föreningsdokument” i HSB Portalen. http://www.hsbportalen.se. Vi kommer även att länka till dessa dokument från föreningens hemsida:https://www.brfpastorn.se.

Motioner kan skickas till styrelsen@brfpastorn.se alternativt lämnas i brevlådan vid ingången till kvartersgården. Om motioner lämnas i brevlådan, lämna gärna en e-postadress eller annan kontaktinformation så att styrelsen kan bekräfta att motionen är mottagen.

Mvh Styrelsen


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *