Senast föregående Evenemang

Medlemsmöte onsdag 21/2 19:00 i kvartersgården

Mötet handlag främst om: Owen Laws informerar om bilpooler Valberedningen har ordet Information om föreningens ekonomi Information och underhållsplanen 2018 Övriga frågor Vi fikar och har det trevligt tillsammans. Välkommen!

Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma 2017-10-17. Se kallelse till extra föreningsstämma och beslutsmall stadgar. Välkomna! //Styrelsen

Medlemsmöte

Kvartersgården Glädjens Gränd 23, Umeå

Välkommen till brf Pastorns medlemsmöte. Ulrika från Faval informerar om vad hemförsäkring och bostadsrätts försäkring omfattar främst vad gäller vattenskador och brand. Albin från HSB informerar om systematiskt brandskyddsarbete i föreningen. Praktiska råd. Albin informerar också om arbetet medrökgångarna i höghusen. Vi pratar också om parkeringsplatsen där popplarna skall tas ner och ett enkelt staket […]