Brf Information

Kortfattad resumeè från medlemsmötet 15 oktober mötet där 25 personer deltog:

Vi pratade främst om vår utemiljö. Det gällde borttagande av några tallar vid 21:an för plats för snöupplag och om popplarna vid parkeringen. Förslaget mottogs positivt. Vi rekommenderades att anlita Hanskogs plantskola för råd vid nyplantering. Vi var överens om att nya träd skall planteras vid parkeringen.

Det är fritt fram att plocka jordgubbs- och smultron plantor från lekplatsen.

Renoveringen av lekplatserna skall vara avslutad inom kort.

Grusgångarna till bersåerna mellan höghusen skall plattläggas för ökad tillgänglighet.

Undersökning av intresse av att ta på sig arbetsuppgifter som vicevärden ser nödvändiga. Det kan vara snöskottning vid behov på helgerna eller andra småarbeten utomhus som inte ingår i HSB avtalet. Ersättningen är 100kr/tim. Anmäl intresse till vicevärd Gun-Britt Björklund.

Även i år skall vi ha ljusslingor i stället för julgran.

Under november kommer Energiretur kontollera samtliga radiatorer för att optimera värmen. Information delas ut av Energiretur till samtliga hushåll.

Ett axplock av vad styrelsen arbetat med under hösten:

  • Uppdatering av underhållsplan.
  • Genomgång av befintliga avtal, ekonomi och leverantörer.
  • Genomgång av tidigare inkomna frågor/förslag bl.a avseende ”Justering av andelstal” och styrelsens ställningstagande till förslaget gällande ”planket”. Svaren finns tillgängliga på anslagstavlan i kvartersgården under veckan och går vid intresse att få via mail. Maila till styrelsen@brfpastorn.se
  • Agerat på inkomna anbud gällande renovering av lekplatser. Dessa är färdiga inom kort.
  • Renovering av murkna/dåliga plank på balkonger.
  • Genomfört en brandsäkerhetsanalys i gemensamma lokaler och åtgärdat befintliga brister. 
  • Förnyade trivsel och tvättstuguregler. 
  • Uppdatering av hemsidan.

Länk till nya trivselregler.

Länk till övrig info/regler.

Julfest blir det även i år, datum kommer senare.
 

Hälsningar från styrelsen!


Publicerat

i

av

Etiketter: