Brf Pastorn Informerar

Välkomna tillbaka efter en underbar sommar!

Vi i styrelsen har haft ett första möte där vi bl.a. pratade om höstens aktiviteter.

Höststäddagen är inplanerad till måndagen den 22 september med samling vid kvartersgården kl. 19.00.
Vi snyggar gemensamt upp vår yttermiljö inför vintern. Inomhusarbete är nedmontering och bortforsling av solariet och vissa målningsarbeten. Välkomna till en mysig arbetsgemenskap, med fika och varmkorv, efter utfört arbete.
Cyklar som ställs in i cykelförråden för vinterförvaring skall vara märkta med namn och adress. Omärkta cyklar tas bort av utrymmesskäl.

Medlemsmötet är inplanerat till den 15 oktober kl. 19.00 i kvartersgården. Vi pratar främst om vår yttermiljö.

  • Det gäller borttagande av några tallar vid 21:an för plats för snöupplag och om popplarna vid parkeringen
  • Intresse av att ta på sig arbetsuppgifter som vicevärden ser nödvändiga. Det kan vara snöskottning vid behov på helgerna eller andra småarbeten utomhus som inte ingår i HSB avtalet. Ersättning är 100kr/tim.
  • Antalet besöksparkeringsplatser.

Det har kommit klagomål om lösspringande katter som gräver upp i rabatter och gör sina behov i sandlådorna vilket utgör en olägenhet för barnens hälsa. Styrelsen vill återigen framhäva att hundar och katter skall hållas under tillsyn av ägaren.

Sopsortering
Vid UMEVAs senaste kvalitetskontroll hittades tyvärr plast i de bruna kärlen för matavfall. Plast skall sorteras i plaståtervinningen. Vårt resultat av matfallssorteringen var 0,9 kg/hushåll och vecka. Över 1 kg räknas som bra! Vi kan bättre, eller hur?
Frigolit skall sorteras i brännbart inte i plaståtervinningen. Större kartonger skall vikas ihop eller tas isär innan de läggs ner i avsett kärl.
 

Välkomna önskar styrelsen!


Publicerat

i

av

Etiketter: