Brf Pastorn Informerar

BRF Pastorns nya styrelse
Ordf: Ronny Östman, vice ordf: Vanja Nyberg, sekreterare: Anne-Sophie Braarup-Stenman, vice sekreterare: Stefan Lindholm, HSB representant Erik Selander. Suppleanter: Anitha Jonsson och Tommy Nordlander. Revisor: Per Renström, revisorssuppleant: Gösta Hedlund.

Kvartersgården
Vid årstämman 2014 beslutades att hyresavgiften tas bort och ersätts av en depositionsavgift. Avgiften är 200 kr måndag-torsdag och 500 kr fredag-söndag.

Lokalen bokas som tidigare, man skriver in namn och lägenhetsnummer i bokningslistan i kvartersgården. Depositionsavgift erläggs till vicevärd Gun-Britt Björklund GG 1 när taggen till lokalen hämtas ut. Depositionsavgiften återbetalas sedan vicevärden avsynat och godkänd ordningen i lokalen. Allt gäller per tillfälle.

Glöm inte att avboka om du inte skall ha lokalen, någon annan kanske behöver den.

Hemsidan
Uppdatering pågår och ny information läggs in eftersom. Ordf är ansvarig för hemsidan. Mailadress till styrelsen är: styrelsen@brfpastorn.se

Lekplatserna
Våra lekplatser är nu i mycket dåligt skick och behöver rustas upp. Renoveringen kommer att ske under sensommaren. Sanden i den stora lekparken byts ut mot röda gummimattor enligt tidigare förslag. En liten sandlåda kommer att finnas kvar vid kvartersgården.

Reparationer av balkongräcken i låghusen
På grund av att det finns ruttna träbrädor i räckena måste de bytas ut omgående med tanke på olycksrisken. Arbetet påbörjas i slutet av vecka 25 eller i början av vecka 26. För att underlätta arbetet uppmanas berörda att plocka bort blomlådor och blomkrukor.

Medlemsmöte
Vi planerar att hålla ett medlemsmöte i september då vi pratar om vår utemiljö bl.a.

Glad sommar önskar styrelsen.


Publicerat

i

av

Etiketter: