BRF Info

Styrelsen har enhälligt beslutat att stänga ena dörren till
kretsloppsrummet.

För att förhoppningsvis få en säkrare sophantering och att
förenkla för alla boende med sorteringen.

Ingången blir i fortsättningen från bilparkeringens sida.

Hoppas alla har förståelse för detta beslut och att säkerheten
ökar med tanke på den omfattande branden som inträffade i början av sommaren.

Styrelsen.


Publicerat

i

av

Etiketter: