BRF Info

Den omfattande branden i kretsloppsrummet förorsakade av att en engångsgrill som kastats i en soptunna tagit eld.

Vi i styrelsen skaffade en soptunna speciellt för engångsgrillar som är placerad utanför kretsloppsrummet, de finns också tydliga skyltar uppsatta om vart soptunnan för engångsgrillar står.

Ändå har de hänt de som inte fick hända.

Hösten närmar sig, städdagen är planerad till onsd den 26 sept 2012. Kl 18,00. Fritidskommittén kommer att ha” laddat upp” med ”gofika”.

Ytterligare påminnelse om märkning med namn, adress och tfn.nr.av cyklar och andra ägodelar som förvaras i respektive cykelförråd. De gäller även snickarboden. De ägodelar som inre är märkta innan städdagen för hösten kommer att rensas bort och skrotas. Ingenting får heller ligga utanför de förrådsutrymmen som finns inom området, om så är fallet så rensas de också bort under städdagen.

Vi vill också påminna om att det kommer en extra stämma i BRF Pastorn.
Matrialet om detta kommer att delas ut senast tisdag 28augusti. Stämman ska vara den 4/10 kl 19,00.

Styrelsen


Publicerat

i

av

Etiketter: