Syfte & vision

Syfte

Från föreningsstadgar §1:
“Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet.”

Vision

  • En trivsam, välkomnande och välskött utemiljö som representerar föreningen utåt.
  • Ett trivsamt, välskött boende med god komfort.
  • God gemenskap mellan medlemmar.
  • Fokus på låg energiförbrukning, hållbar utveckling och låg miljöpåverkan.
  • Sund ekonomisk utveckling för att vidhålla trygghet för föreningen och dess medlemmar.
  • En kultur av lyhördhet, tydlighet, transparens och kontinuerlig information inom föreningen.