Månad: februari 2021

  • Brf info februari 2021

    Brf info februari 2021

    OBS: MOTIONER TILL ÅRSSTÄMMAN Observera att motioner till årsstämman, som i år lär gå av stapeln under juni månad, skall vara styrelsen tillhanda senast 28 februari. Så med så pass […]