Monthly Archive: juni 2020

Brf info juni-juli 2020

Stena Recycling ny återvinningshanterare Iochmed att Stena Recycling tar över och nu hämtar vårt sorterade hushållsavfall passar vi på att fräscha upp återvinningsrummet. Komihåg att det som lämnas på returhyllan ska fungera – är det skrot som inte kan sorteras…
Read more