Månad: augusti 2012

  • BRF Info

    Den omfattande branden i kretsloppsrummet förorsakade av att en engångsgrill som kastats i en soptunna tagit eld. Vi i styrelsen skaffade en soptunna speciellt för engångsgrillar som är placerad utanför […]