Valberedning

Valberedning vald på 2015 års årsstämma. Kan kontaktas via e-mail: valberedningen@brfpastorn.se.

Valberedare – Sammankallande

Thorbjörn Åström - 070-301 63 82

Valberedare

Anne Sophie Stenman-Braarup - 073-091 89 03

Valberedare

Angelina Sandberg - 070-333 21 18