Valberedning

Valberedning vald på 2015 års årsstämma. Kan kontaktas via e-mail: valberedningen@brfpastorn.se.

Valberedare – Sammankallande

Britt-Marie Johansson - 073-844 12 70

Valberedare

Thorbjörn Åström - 070-301 63 82

Valberedare

Angelina Sandberg - 070-333 21 18