Valberedning

Valberedning vald på 2019 års årsstämma. Kan kontaktas via e-mail: valberedningen@brfpastorn.se.


Sammankallande
Thorbjörn Åström – 070-301 63 82

Valberedare
Anne Sophie Stenman-Braarup – 073-091 89 03