Trivselkommité

Frididskommité vald på 2015 års stämma.

Sammankallande

Thorbjörn Norman - 070-216 67 32 fritidskommite@brfpastorn.se

Maj Norman

Eva- Maria Nordström