Trivselkommité

Trivselkommité vald på 2022 års stämma.


Sammankallande
Henrik Nordensson – 070-266 59 72
fritidskommite@brfpastorn.se

Ledamot

Ledamot
Charlotte Kvarnström

Ledamot
Caroline Hellström