Trivselkommité

Trivselkommité vald på 2021 års stämma.


Sammankallande
Henrik Nordensson – 070-266 59 72
fritidskommite@brfpastorn.se

Ledamot
Camilla Finnsson

Ledamot
Charlotte Kvarnström

Ledamot
Caroline Hellström