Här återfinns den styrelsesammansättning som valdes på 2017 års årsstämma. Vi ser helst att kontakt med styrelsen sker via mail: styrelsen@brfpastorn.se alternativt via skrivelse till postlådan vid kvartersgården (Glädjens Gränd 23). För direktkontakt med styrelseledamot, se e-mail och telefonnummer nedan.

Ordförande

Vanja Nyberg - 073-051 27 80
ordforande@brfpastorn.se

Sekreterare

Hampus Holmström - 0727 4145 84 sekreterare@brfpastorn.se

Suppleant

Marcus Johansson

Ledamot utsedd av HSB

Erik Selander - 070-245 44 83

Vice ordförande

Stefan Lindholm - 070-352 10 32 vice.ordforande@brfpastorn.se

Vice sekreterare

Vakant

Suppleant

Jörgen Björk - 070-221 00 91