Här återfinns den styrelsesammansättning som valdes på 2019 års årsstämma. Vi ser helst att kontakt med styrelsen sker via mail: styrelsen@brfpastorn.se alternativt via skrivelse till postlådan vid kvartersgården (Glädjens Gränd 23).

För direktkontakt med styrelseledamot, se e-mail och telefonnummer nedan.


Ordförande
Vanja Nyberg – 073-051 27 80
ordforande@brfpastorn.se

Vice ordförande
Stefan Lindholm – 070-352 10 32
vice.ordforande@brfpastorn.se

Suppleant
Anna Englund – 072-241 82 10

Ledamot utsedd av HSB
Erik Selander – 070-245 44 83

Sekreterare
Hampus Holmström – 0727 4145 84
sekreterare@brfpastorn.se

Vice sekreterare
Jörgen Björk – 070-221 00 91
vice.sekreterare@brfpastorn.se

Suppleant
Marcus Johansson