Revisorer valda på 2017 års årstämma.

Revisor

Owen Laws revisor@brfpastorn.se

Revisorssuppleant

Lena Poopuu