Brf Pastorn Informerar

Välkomna tillbaka efter en underbar sommar! Vi i styrelsen har haft ett första möte där vi bl.a. pratade om höstens aktiviteter. Höststäddagen är inplanerad till måndagen den 22 september med samling vid kvartersgården kl. 19.00. Vi snyggar gemensamt upp vår yttermiljö…
Read more

Nyheter

Hej! Nyheter och information från styrelsen läggs nu även ut på hemsidan här under menyalternativet ”Nyheter (Brf Info)”. Nyheter (Brf Info) ersätter det tidigare lösenordsskyddade menyalternativet Information. BRF info som tidigare fanns under Information är upplagda i nyhetsarkivet. Protokoll från årsstämman finns uppsatt på…
Read more

Brf Pastorn Informerar

BRF Pastorns nya styrelse Ordf: Ronny Östman, vice ordf: Vanja Nyberg, sekreterare: Anne-Sophie Braarup-Stenman, vice sekreterare: Stefan Lindholm, HSB representant Erik Selander. Suppleanter: Anitha Jonsson och Tommy Nordlander. Revisor: Per Renström, revisorssuppleant: Gösta Hedlund. Kvartersgården Vid årstämman 2014 beslutades att…
Read more

BRF Info

Styrelsen har enhälligt beslutat att stänga ena dörren till kretsloppsrummet. För att förhoppningsvis få en säkrare sophantering och att förenkla för alla boende med sorteringen. Ingången blir i fortsättningen från bilparkeringens sida. Hoppas alla har förståelse för detta beslut och…
Read more

BRF Info

Den omfattande branden i kretsloppsrummet förorsakade av att en engångsgrill som kastats i en soptunna tagit eld. Vi i styrelsen skaffade en soptunna speciellt för engångsgrillar som är placerad utanför kretsloppsrummet, de finns också tydliga skyltar uppsatta om vart soptunnan…
Read more

BRF Info

Det blir Vårstädning måndag, den 28 maj kl 18.00. Vi träffas trivs och städar de gemensamma ytorna tillsammans. Papperssäckar och plastsäckar finns att hämta i snickarboden. Fritidskommittén kommer som vanligt ordna ett gott fika. En påminnelse , glöm ej märka…
Read more

Det som göms i snö

På förekommen anledning lämna inte motorvärmarkabeln i kontakten när den inte är ansluten till bilen. Förskräcklig tanke om något barn kommer i beröring med kontakter. För att undvika obehag för grannen under er balkong, så ta ansvar för att skotta…
Read more