Brf Info

Brf info oktober 2017

Brf info oktober 2017 Det var stor uppslutning till extrastämman och efterföljande trevliga medlemsmöte som hölls tisdag 17/10. Vid mötet informerades om den nybyggda värmekulverten som blev färdig enligt plan och där slutbesiktningen var utan anmärkning. Det är endast några…
Read more

Brf info september 2017

Nytt läckage i samband med kulvertbytet Arbetet har fått intensifieras och omprioriteras då ett nytt stort läckage uppstått och alla lägenheter blev utan värme och varmvatten. För att den nya kulverten snabbt skall bli helt klar måste Caverion ha tillgänglighet…
Read more

Brf Info Augusti 2017

Kulvertbyte pga. läckage Arbetet med kulvertbyte går enligt plan, där etapp 1 slutförts och etapp 2 påbörjas 15 augusti. Återställandet av vägar, gångar och grönytor går även det enligt plan och kan förhoppningsvis också vara helt klart under denna höst….
Read more

Brf Info Juni 2017

Kulvertbyte pga. läckage Caverion har nu påbörjat kulvertbyte och arbetet fortskrider enligt plan. De meddelar löpande om “extraordinära olägenheter” (avstängning av vatten etc.). Ha tålamod med alla olägenheter så är kulvertbytet relativt snart fixat. Sparsamt med planteringar På grund av…
Read more