Brf info augusti 2019

Sensommarfest söndag 18 augusti Skynda att anmäla er då det inte bara bjuds på surströmming och hamburgare utan även underhållning av en välrenommerad trubadur förmedlad via ABF! Rökluckor i höghusens trapphus Arbetet har påbörjats men tyvärr tillfälligtvis avstannat på grund…
Read more

Brf info juni-juli 2019

Efter städdagen 25 maj… … vill styrelsen tacka för den goda uppslutningen. Tillsammans fick vi mycket gjort och nu har vi inför sommaren en välstädad, grönskande och blommande utemiljö. Rökluckor i höghusens trapphus Arbetet med montering av motoriserade rökluckor i…
Read more

Brf Info februari 2019

Vid medlemsmötet 21 februari… … presenterades ett nästintill slutgiltigt resultat för 2018 som tillsammans med budgeten för 2019 visar på god och trygg ekonomi i vår förening. En bidragande faktor har varit det senaste årets omläggningar av lån till avsevärt…
Read more

Brf Info Dec 2018

Läckage i fjärrvärmekulvert Ett mindre läckage kunde upptäckas i tid och lagas den 19 december (då vi var utan varmvatten några timmar). Reparationen innebar ingen kostnad för föreningen då det gjordes på garantin från förra årets kulvertbyte. Skotta snö från…
Read more

Brf Info November 2018

Julfest onsdag 12 december kl. 18:00 Välkomna till årets julfest onsdag den 12 december kl. 18:00 i kvartersgården (Glädjens gränd 23) där det dukas upp för julgröt med alla tänkbara tillbehör. Felanmäl först till vicevärd All felanmälan av föreningens gemensamma…
Read more

Brf info oktober 2018

Efter medlemsmötet 23 oktober Vid det trevliga men dock inte så välbesökta mötet diskuterades både stora och små frågor som i huvudsak kan sammanfattas i följande punkter: Föreningens ekonomi är god och viktigast på plussidan är förmodligen att alla lån…
Read more

Brf info september 2018

Medlemsmöte tisdag 23 oktober kl. 19:00 i kvarterslokalen Vid mötet kommer styrelsen bl.a. presentera: Föreningens ekonomi och budget/underhållsplan för 2018-2019 Ny vicevärd med nytt vicevärdskap GDPR – hur vi hanterar personuppgifter enligt nya PUL Solenergi Ta chansen att hålla er…
Read more