Motorvärmaren är utrustad med jordfelsbrytare med tillhörande testknapp. Jordfelsbrytarens funktion bör testas åtminstone var 6e månad genom att trycka på testknappen. När säkringen är aktiverad pekar vipparmen uppåt. Om jordfelsbrytaren löst ut eller om vipparmen av andra skäl pekar nedåt eller står i neutralt läge kan säkringen återaktiveras genom att föra vipparmen i läge nedåt för att sedan föra den i läge uppåt. Vid osäkerhet eller misstanke om fel, kontakta Vicevärd i första hand.

Tidsinställning kan göras genom att justera tiden på displayen med PLUS och MINUS knapparna. Uttagen kommer att vara spänningssatta en halvtimme för och efter inställd tid. hej peter