Internetanslutning

Nedladdningsbar och utskriftsbar sammanfattning av information på denna sida finns på denna länk: Brf Pastorn Anslutningsinformation

Anslutningsinformation

Brf Pastorns nätverk är anslutet till Umedalens Intresseförenings IT-nät som i sin tur använder sig av 84gram som Internetleverantör. Brf Pastorn ansvarar för gemensam utrustning som behövs för att upprätthålla nätverket samt fiberkabel fram till lägenheter. Alla lägenheter är anslutna med 100 Mbit/s och kostnaden för detta är inkluderad i bostadsrättens årsavgift.

Då alla lägenheter i Brf Pastorn är anslutna med fiberoptisk kabel direkt till lägenheten krävs en fiberkonverter (fiber/media omvandlare) för att kunna ansluta sin utrustning till nätverket. För närvarande sitter en väggmonterade Inteno XG6846 fiberkonverter i nästan alla lägenheter.

Anslutningen ska fungera relativt stabilt, men Brf Pastorn kan aldrig garantera 100% upptid. Fel kan inträffa och utrustning kan gå sönder. Nätverket administreras på frivillig basis i mån av tid. Det förutsätter att man själv som slutanvändare ska kunna felsöka sin egen utrustning när fel inträffar för att utesluta/rätta eventuella fel på den.

Regler för användare anslutna till Umedalens Intresseförenings IT-nät kan hittas här: Umedalens Intresseförening regler.

Anslutningsinställningar

För att ansluta sin utrustning till Brf Pastorns nätverk ansluter man sin router/dator med en TP kabel till det RÖDA uttaget som heter LAN1 på Inteno XG6846 fiberkonvertern. Övriga uttag ska ej användas. Lägenheter som har en annan typ av fiberkonverter använder det uttag som är ämnat för Internetanslutning. På eventuell router ska TP kabeln som går från fiberkonvertern anslutas till WAN uttaget på routern. TP-kabel mellan fiberkonverter och router får aldrig anslutas till ett LAN uttag på router.

Dator, router eller annan utrustning som ansluts direkt mot Brf Pastorns nätverk ska vara inställda på att erhålla IP-adress och DNS automatiskt (DHCP), guide för detta finns längre ned på den här sidan. Detta är standarläget på de flesta moderna routers och datorer och i normalfallet så ska det bara vara att ansluta sin utrustning för att det sedan ska fungera automatiskt. Det är inte tillåtet att ställa sin router i bryggat läge eller att ta mer än 1 publik IP-adress i anspråk åt gången, brott mot detta kan leda till avstängning.

Ansvarsfördelning

Brf Pastorn ansvarar för:

 • Dolt kablage för informationsöverföring. Dvs fiberkablar fram till lägenheten samt switchar och huvudrouter.
 • Felanmälan och garantifrågor gällande väggmonterade fiberkonverterare. OBS dock att sedan övergången till 2011 års normalstadgar för HSB bostadsrättsföreningen är bostadsrättshavaren underhållsansvarig för fiberkonverterare vilket innebär att eventuella kostnader för reparation kan falla på bostadsrättshavaren.
 • Att varje lägenhet har tillgång till ett dynamiskt allokerat IP-nummer.
 • Felsökning av uppkopplingsrelaterade fel som härletts till föreningens ansvarsområde.

Bostadsrättsharaven ansvarar för:

 • Fiberkonverterare. Felanmälan görs dock till bostadsrättsföreningen genom IT Värd.
 • Eventuella enheter: routrar, switchar, datorer, surfplattor samt övrig utrustning för att nyttja dessa.
 • Konfigurering av eventuella enheter
 • Sin närvaro på Internet och att gällande regler efterföljs.

Felsökning av internetanslutning

Elektronisk utrustning och kablage kan sluta fungera. Det kan ske dels p.g.a. ålder eller p.g.a. yttre påverkan. Generellt förväntas man kunna felsöka sin egen utrustning för att fastställa var eventuella fel kan ligga. IT-värd kan rådfrågas när fel härletts till föreningens ansvarsområde. Följande information är tänkt att kunna användas som hjälp när man härleder var eventuella fel ligger vid problem med internetanslutningen.

Förutsättningar för en fungerande länk

På fiberkonverter av modell Inteno XG6846 ska:

 • PWR indikator lysa GRÖNT.
 • WAN indikator lysa/blinka GRÖNT eller GULT.

Detta är de grundläggande förutsättningarna som indikerar att fiberkonvertern är strömsatt och har en fysiskt fungerande länk mellan lägenheten och extern nod.

Bild1 – visar uttagen på Inteno XG6846.

Bild 2 – visar hur ska lysa/blinka vid fungerande anslutning.

Utöver detta ska:
LAN1 indikatorn lysa/blinka GRÖNT eller GULT när TP kabel är ansluten till uttaget LAN1 (RÖD markering, se bild 1) samt ansluten till router/datorn/annan enhet. Indikator för LAN2-4 ska vara släckta då dessa uttag ej ska användas, se bild 2.

Problem med internetanslutning?

Om internetanslutningen plötsligt slutat fungera, börja med att undersöka följande:
Kolla om 84gram publicerat några kända driftstörningar: https://www.84grams.se/driftinfo/  . Om det finns kända driftstörningar för vårt område, avvakta tills dessa är lösta.

OBS! Felanmälan görs till våran IT värd och inte till leverantören!!!

Om det inte finns kända driftstörningar, kontrollera er utrustning enligt följande:
1. Kontrollera att förutsättningar för en fungerande länk är uppfyllda (se ovan). Om inte:

 • Börja med att bryta strömmen till router/dator/annan utrustning följt av att bryta strömmen till fiberkonvertern (Inteno XG6846). Vänta några minuter och starta sedan fiberkonvertern följt av router/dator/annan utrustning.
 • Om PWR indikatorn lyser GRÖNT, WAN indikatorn lyser/blinkar GRÖNT eller GULT, gå vidare till steg 2.
 • Om PWR indikatorn lyser RÖTT eller om WAN indikatorn är släckt, låt det gå en natt, upprepa stegen och om resultatet kvarstår, kontakta IT-värd för att boka in en tid för felsökning.

2. Kontrollera att TP kabel är ansluten till uttaget LAN1 (RÖD markering) på fiberkonvertern och sedan till router/dator. Kontrollera att LAN1 indikatorn lyser/blinkar GRÖNT eller GULT. Om LAN1 indikatorn inte lyser/blinkar:

 • Kontrollera att router/dator är igångsatta och fungerar som de ska samt att indikator för motsvarande uttag på router/dator lyser/blinkar. Om inte, fortsätt med:
 • Kontrollera att TP kabeln inte är skadad. Om det finns misstankar om att kabeln är kass, byt ut den.
 • Om routern är kopplad direkt till fiberkonvertern, prova koppla bort den för att koppla datorn direkt, fungerar det då? Lyser LAN1 indikatorn då? Det kan indikera att routern är kass och bör bytas alternativt fabriksåterställas för att försöka på nytt (se manual för respektive router).
 • Om ni inte har en router utan dator direkt kopplad till fiberkonvertern, kontrollera att nätverkskortet i datorn fungerar som det ska.

3. Om alla lampor lyser/blinkar som de ska och kablar verkar intakta men det ändå inte fungerar,

  • Om ni har en router kopplad direkt till fiberkonvertern, kontrollera att TP kabeln är ansluten från LAN1 uttaget på fiberkonverter till WAN uttaget på routern.
  • Kontrollera att router/dator är inställd på att erhålla IP-adress och DNS automatiskt. Är den inställd på att använda en statisk IP-adress ska den ställas om till att erhålla en IP-adress automatiskt. Guide för detta finns längre ned på sidan.
  • Kontrollera att er router/dator faktiskt har fått en IP-adress som börjar på 80.244.86. Hur man gör detta hänvisas till manual för respektive router/dator. Om inte, gå vidare med:
  • Om ni har en router, prova återställa den till fabriksinställningar (factory reset). Tillvägagångssätt för detta ska finnas i manual för respektive router.
  • Om ni har en dator direkt kopplad till fiberkonvertern, prova släppa erhållen IP-adress och förnya den. Hur man gör detta hänvisas till manual för respektive Operativsystem, men för windows: Starta kommandotolk, kör kommando: “ipconfig /release” följt av “ipconfig /renew”.
  • Om man erhållit en IP-adress som börjar på 80.244.86. men det fortfarande inte går att “surfa på internet”. Prova rensa DNS cache. Hur man gör detta hänvisas till manual för respektive Operativsystem, men för windows: Starta kommandotolk, kör kommando: “ipconfig /flushdns”.
  • Låt det gå en natt och prova igen, fungerar det fortfarande inte, kontakta IT-värd för att boka in felsökning.

Internetanslutningen slutar fungera emellanåt

Att internetanslutningen går upp och ner kan hända och Brf Pastorn kan aldrig garantera 100% upptid, men normalt så ska anslutningen fungera relativt stabilt. Om ni upplever att den ofta (flera ggr per dag, under olika långa perioder) slutar att fungera är det troligtvis något som är problem. Det kan bero på er utrustning men det kan även bero på eventuella IP konflikter. Kontrollera att er router/dator är inställd på att erhålla IP-adress automatiskt så försäkrar ni er om att ni inte är källan till IP konflikter.

Trasig fiberkonverter

Om fiberkonvertern (Inteno XG6846) är trasig, t.ex. om den inte går att starta eller att PWR indikatorn lyser RÖTT även efter flera omstarter, kan den behöva bytas ut. Garanti för nuvarande Inteno XG6846 är 2 år from installation vilket i de flesta fall bör vara fram till 2018-05. För att upprätta ett garantiärende, kontakta IT-värd.

Viktigt att tänka på är att i.o.m. 2011 års normalstadgar för HSB bostadsrättsförening så är fiberkonvertern något som går under bostadsrättshavarens ansvarsområde vilket betyder att eventuella kostnader kan komma att debiteras bostadsrättshavaren.

Guide för att ställa in sin dator på att erhålla IP-adress automatiskt

I de fall där datorn är kopplad direkt mot fiberkonverteraren ska den ställas in på att erhålla en IP adress automatiskt. Här finns guider för hur man ställer in detta i Windows 7 och Windows Vista. Här finns en guide för hur man ställer in detta i OS X Yosemite, följ anvisningar för DHCP.

För övriga operativsystem och routers hänvisas till respektive manualer eller Google

FAQ

Jag är nyinflyttad, vad behöver jag veta?

Som nyinflyttad är det viktigt att man läser igenom denna sida för att få en bild av hur det ska fungera i normalfallet och vad man kan göra om man får problem.

Behöver jag ha en router?

Om man har flera enheter som behöver uppkoppling, t.ex. dator, TV, mobiltelefoner, spel-konsoller osv behöver man ha en router/trådlös router eftersom att det inte är tillåtet att erhålla mer än 1 publik IP-adress per lägenhet. Med en router så kommer den att erhålla den publika IP adressen för att sedan dela ut interna IP-adresser till övriga enheter.

Har man bara 1 enhet, t.ex. en dator så behöver man ingen router, även om det är rekommenderat ur säkerhetssynpunkt då en router kan agera hårdvaru-brandvägg.

Vad har jag för IP-adress?

Normalt är det sällan man behöver veta vad man har för publik IP-adress, men om man behöver veta så kan man se det genom att logga in på sin router/dator och kontrollera status för internetuppkopplingen. Mer specifikt tillvägagångssätt hänvisas till respektive manual.

Ett ännu enklare sätt kan vara att surfa till t.ex. http://www.minip.nu/

Kontakta IT-Värd

Brf Pastorns IT-Värd nås företrädesvis via mail på itvard@brfpastorn.se . Övriga kontaktuppgifter till aktuell IT-värd finns på föreningens anslagstavlor samt i högerspalten på den här sidan.

Kontakt via mail/facebook/SMS är att föredra så återkommer IT-värden i mån av tid. Telefonsamtal under kontorstid undanbedes.

Övrig datorhjälp?

Brf Pastorn kan inte erbjuda någon övrig datorhjälp utan endast felsökning av internetanslutning om eventuella problem härletts till de delar av nätverket som föreningen ansvarar för.