Frågor och svar

Vem äger bostaden?

Det är du tillsammans med övriga medlemmar i föreningen som äger föreningens fastigheter och mark. Du har bostadsrätt till Din lägenhet. Det är alltså ingen utomstående som äger Ditt hem utan Du och Dina grannar som medlemmar i bostadsrättsföreningen.

Bostadsrättsföreningen, som kollektiv, ansvarar för det gemensamma samt för yttre underhåll. Lägenhetens inre underhåll svarar den enskilde bostadsrättshavaren för.

Vad är föreningsstämman?

Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ. Stämman ska visa att bostadsrättsföreningen är demokratisk och att alla medlemmar ska ha möjlighet att vara med och besluta i frågor som rör föreningen och sitt boende.

Vad gör Styrelsen?

Bostadsrättsföreningens styrelse utses av föreningens medlemmar på den årliga föreningsstämman och har det direkta ansvaret för förvaltning av byggnader och mark.

Alla ledamöter i styrelsen förutom HSB representant är medlemmar i och bor själva i föreningen.

Hur bestäms månadsavgiften?

Bostadsrättsföreningens styrelse bestämmer månadsavgiften. Avgiften skall täcka föreningens kapitalkostnader, driftkostnader och avsättning till yttre underhåll. Avgiften blir aldrig högre än vad som långsiktigt behövs för att klara kostnaderna för föreningens skötsel.

Vad behöver jag tänka på vid andrahandsuthyrning?

Alla former av andrahandsupplåtelser måste anmälas till och godkännas av föreningens styrelse.

Anmälan görs genom att fylla i blanketten Ansökan om tillstånd för uthyrning och lämna den till föreningens Ordförande, Vice ordförande eller vicevärd.

Se Andrahansuthyrning – så funkar det, för mer information.

Inre fond?

Varje månad avsätts en viss summa för varje lägenhet till en inre underhållsfond. Dessa pengar kan användas för löpande underhåll av lägenheten eller t.ex. vid nyanskaffande av vitvaror eller liknande.

För att se aktuellt saldo på den inre fonden för just er lägenhet så står detta på avgifts AVI’n.

För uttag ur inre fond, kontakta vicevärd. Glöm inte att spara eventuella kvitton för att kunna visa upp i samband med uttag ur inre fond.

Vart vänder jag mig gällande avi eller fakturafrågor?

Frågor gällande avgiftsavier och fakturor besvaras bäst av HSB Umeås kundcenter.

Se http://www.hsb.se/umea/om-hsb/kontakt/, för mer information.

Vad bör jag tänka på vid renovering eller ombyggnation?

Mer information om detta kan hittas på sidan Renovera & bygga om

Fler frågor?

För svar på fler frågor och kunskapsartiklar, vänligen besök HSB Bokunskap