Om något fel skulle uppstå i er lägenhet eller att ni märker något som är fel i någon av våra gemensamma lokaler bör ni göra en felanmälan. Vid akuta fel utanför kontorstid så kontakta gärna vicevärd i första hand för vidare åtgärder.

Vicevärd

Thorbjörn Norman

  • Glädjens Gränd 39
  • 090-14 40 62
  • 073-811 95 81
  • mail: thono54@hotmail.com

Felanmälan kan göras via telefon eller på https://www.hsb.se/norr/kontakt/

Via telefon:
AKUT felanmälan till HSB dagtid (08:00-16:00): 010-303 20 00
AKUT felanmälan till Securitas (övrig tid): 090 – 77 69 50

OBS att felanmälan utanför kontorstid till Securitas är i regel väldigt kostsamt för föreningen och bör endast göras i akutfall.

Felanmälan gällande justering av värme/ventilation genomförd av EnergiRetur görs till Vicevärd.
Felanmälan gällande huvudsäkringar och motorvärmare görs i första hand till Vicevärd.