Månad: september 2022

  • Brf info september 2022

    Brf info september 2022

    Energiprojektet – lägesrapport Arbetet med att effektivisera uppvärmningen av våra lägenheter etc. har förlöpt väl och är i princip klart. En finjustering återstår och den kommer att göras när vi […]