Monthly Archive: september 2022

Brf info september 2022

Energiprojektet – lägesrapport Arbetet med att effektivisera uppvärmningen av våra lägenheter etc. har förlöpt väl och är i princip klart. En finjustering återstår och den kommer att göras när vi har vinter på riktigt. Ventilationsprojektet – lägesrapport Arbetet med att…
Read more