Månad: februari 2022

  • Brf info februari 2022

    Brf info februari 2022

    OBS: Motioner till årsstämman Observera att motioner till årsstämman, som även i år lär gå av stapeln under juni månad, skall vara styrelsen tillhanda senast 28 februari. Detta så de […]