Månad: juli 2021

  • Brf info juli 2021

    Brf info juli 2021

    Brf Pastorns nya styrelse En delvis ny styrelse valdes vid årsstämman och som sen konstituerades enligt: Albin Finnsson som ordförande, Camilla Tellhammar som vice ordförande, Hampus Holmström som sekreterare, Jörgen Björk som […]