Monthly Archive: juli 2021

Brf info juli 2021

Brf Pastorns nya styrelse En delvis ny styrelse valdes vid årsstämman och som sen konstituerades enligt: Albin Finnsson som ordförande, Camilla Tellhammar som vice ordförande, Hampus Holmström som sekreterare, Jörgen Björk som vice sekreterare, Stefan Lindholm som ledamot, Anna Nordensson och Marcus Johansson…
Read more