Månad: november 2020

  • Brf info november-december 2020

    Brf info november-december 2020

    Ingen avgiftshöjning 2021 Det blir glädjande nog ingen höjning av årsavgiften nästa år, framförallt tack vare föreningens fortsatt goda ekonomi. Men heller ingen julfest… Det blir tråkigt nog ingen julfest […]