Månad: juli 2019

  • Brf info juni-juli 2019

    Brf info juni-juli 2019

    Efter städdagen 25 maj… … vill styrelsen tacka för den goda uppslutningen. Tillsammans fick vi mycket gjort och nu har vi inför sommaren en välstädad, grönskande och blommande utemiljö. Rökluckor […]