Monthly Archive: juli 2019

Brf info juni-juli 2019

Efter städdagen 25 maj… … vill styrelsen tacka för den goda uppslutningen. Tillsammans fick vi mycket gjort och nu har vi inför sommaren en välstädad, grönskande och blommande utemiljö. Rökluckor i höghusens trapphus Arbetet med montering av motoriserade rökluckor i…
Read more