Yearly Archive: 2019

Brf info november 2019

Laddstolpar till elbilar Resultatet av enkätundersökningen, med en drygt 50%-ig svarsfrekvens, tyder på ett i dagsläget relativt litet behov av laddstolpar bland föreningens medlemmar. Vi avvaktar således – samtidigt som HSB centralt jobbar vidare med frågan. Ingen avgiftshöjning 2020 Det…
Read more

Brf info september 2019

Medlemsmöte torsdag 17 oktober kl. 19:00 i kvarterslokalen Vid mötet kommer vi bl.a. prata om: ● Laddstolpar till elbilar (resultat av enkätundersökning) ● Föreningens ekonomi och budget/underhållsplan för 2019-2020 Håll er informerade och framför era åsikter, det bjuds på fika,…
Read more

Brf info augusti 2019

Sensommarfest söndag 18 augusti Skynda att anmäla er då det inte bara bjuds på surströmming och hamburgare utan även underhållning av en välrenommerad trubadur förmedlad via ABF! Rökluckor i höghusens trapphus Arbetet har påbörjats men tyvärr tillfälligtvis avstannat på grund…
Read more

Brf info juni-juli 2019

Efter städdagen 25 maj… … vill styrelsen tacka för den goda uppslutningen. Tillsammans fick vi mycket gjort och nu har vi inför sommaren en välstädad, grönskande och blommande utemiljö. Rökluckor i höghusens trapphus Arbetet med montering av motoriserade rökluckor i…
Read more

Brf Info februari 2019

Vid medlemsmötet 21 februari… … presenterades ett nästintill slutgiltigt resultat för 2018 som tillsammans med budgeten för 2019 visar på god och trygg ekonomi i vår förening. En bidragande faktor har varit det senaste årets omläggningar av lån till avsevärt…
Read more