Monthly Archive: december 2018

Brf Info Dec 2018

Läckage i fjärrvärmekulvert Ett mindre läckage kunde upptäckas i tid och lagas den 19 december (då vi var utan varmvatten några timmar). Reparationen innebar ingen kostnad för föreningen då det gjordes på garantin från förra årets kulvertbyte. Skotta snö från…
Read more