Månad: december 2018

  • Brf Info Dec 2018

    Brf Info Dec 2018

    Läckage i fjärrvärmekulvert Ett mindre läckage kunde upptäckas i tid och lagas den 19 december (då vi var utan varmvatten några timmar). Reparationen innebar ingen kostnad för föreningen då det […]