Månad: augusti 2017

  • Brf Info Augusti 2017

    Brf Info Augusti 2017

    Kulvertbyte pga. läckage Arbetet med kulvertbyte går enligt plan, där etapp 1 slutförts och etapp 2 påbörjas 15 augusti. Återställandet av vägar, gångar och grönytor går även det enligt plan […]