Månad: oktober 2016

  • Brf information oktober 2016

    Brf information oktober 2016

    Kort resumé från medlemsmötet 18 oktober Föreningens ekonomi är under kontroll. Större underhåll under 2016: Inom IT har en stor investering gjorts med byte av fiberomvandlare i alla lägenheter samt […]