Monthly Archive: januari 2016

Brf Info Januari

Ventilation Alla brister av mer akut karaktär är nu åtgärdade och vi arbetar vidare med att få ordning på övriga brister som hittades när OVK besiktningen utfördes. Nya stadgar Foldern ”Vem underhåller vad?” baserad på föreningens nya stadgar kommer att…
Read more