Monthly Archive: oktober 2015

Brf information oktober 2

Områdesskiss På medlemsmötet den 17/8 diskuterades bland annat fortsättningen av arbetet kring att ta ner popplarna vid parkeringsplatserna samt vad dessa skulle kunna tänkas ersättas med. Problematiken kring trånga parkeringsplatser diskuterades också. Styrelsen efterfrågade förslag från medlemmar varpå ett förslag…
Read more

Brf information oktober

Hej! Här följer medlemsinformation från det senaste styrelsemötet. Höststäddagen är inställd p.g.a. sen lövfällning och tilltagande kyla. Cykelförrådet vid soprummet är städat. Det finns nu plats för att ställa in cyklar för vinterförvaring där. Glöm ej att märka de cyklar…
Read more