Månad: oktober 2015

  • Brf information oktober 2

    Brf information oktober 2

    Områdesskiss På medlemsmötet den 17/8 diskuterades bland annat fortsättningen av arbetet kring att ta ner popplarna vid parkeringsplatserna samt vad dessa skulle kunna tänkas ersättas med. Problematiken kring trånga parkeringsplatser […]

  • Brf information oktober

    Brf information oktober

    Hej! Här följer medlemsinformation från det senaste styrelsemötet. Höststäddagen är inställd p.g.a. sen lövfällning och tilltagande kyla. Cykelförrådet vid soprummet är städat. Det finns nu plats för att ställa in […]