Månad: augusti 2015

  • Brf Info Augusti

    Brf Info Augusti

    Hej! Styrelsen har nu haft sitt första möte efter sommaren. En fråga som diskuterats är studsmattor på gemensam mark. Styrelsen har i nuläget beslutat att säga nej till sådana förfrågningar […]

  • Extra föreningsstämma

    Extra föreningsstämma

    Hej! 2015-08-17 kl 19:00 kommer en extra föreningsstämma att hållas för att i andra läsningen besluta om ändring av stadgar samt besluta i en ytterligare proposition. För mer information, kallelse […]