Monthly Archive: augusti 2015

Brf Info Augusti

Hej! Styrelsen har nu haft sitt första möte efter sommaren. En fråga som diskuterats är studsmattor på gemensam mark. Styrelsen har i nuläget beslutat att säga nej till sådana förfrågningar då ansvarsförhållandet är oklart. Om efterfrågan finns efterlyser vi gärna…
Read more

Extra föreningsstämma

Hej! 2015-08-17 kl 19:00 kommer en extra föreningsstämma att hållas för att i andra läsningen besluta om ändring av stadgar samt besluta i en ytterligare proposition. För mer information, kallelse och bilagor, se: Extra föreningsstämma Väl mött! /Brf Pastorn Styrelse