Månad: juli 2015

  • Invigning av lekplats och nyanlagda uteplatser

    Invigning av lekplats och nyanlagda uteplatser

    Välkomna till invigning av den nyrenoverade lekplatsen samt de nyanlagda uteplatserna på föreningens mark. Se evenemang för ytterligare information. Denna information med blanketter för anmälan kommer att finnas på anslagstavlor […]