Månad: oktober 2014

  • Brf Information

    Kortfattad resumeè från medlemsmötet 15 oktober mötet där 25 personer deltog: Vi pratade främst om vår utemiljö. Det gällde borttagande av några tallar vid 21:an för plats för snöupplag och om […]

  • Medlemsmöte yttre miljö

    Visst kommer du/ni på medlemsmötet onsdag den 15e oktober kl 19:00 i kvartersgården? Välkomna önskar styrelse