Monthly Archive: oktober 2014

Brf Information

Kortfattad resumeè från medlemsmötet 15 oktober mötet där 25 personer deltog: Vi pratade främst om vår utemiljö. Det gällde borttagande av några tallar vid 21:an för plats för snöupplag och om popplarna vid parkeringen. Förslaget mottogs positivt. Vi rekommenderades att anlita Hanskogs…
Read more