Månad: september 2014

  • Höststäddagen ändrad tid

    Hej! I senaste BRF infon stod det att höststäddagen kommer att äga rum 22 sept kl 19:00. Tiden blev fel, det är samling kl 17:00 utanför kvartersgården. Hinner man inte […]

  • Brf Pastorn Informerar

    Välkomna tillbaka efter en underbar sommar! Vi i styrelsen har haft ett första möte där vi bl.a. pratade om höstens aktiviteter. Höststäddagen är inplanerad till måndagen den 22 september med samling […]